Oferta - Szkoła Wipsowo

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedszkole


Przedszkole w Niepublicznym Zespole Szkół
i Placówek w Wipsowie
Wipsowo 63
11-010 Barczewo


Przedszkole czynne jest
od poniedziałku do piątku,
od godz. 7.00 do 16.00

Sekretariat przedszkola
czynny codziennie
w godzinach od 8.00-1
5.00
Tel.
89-514-50-26


Celem naszego przedszkola jest
- rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości
- nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach
- rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
- zapewnienie wszechstronnego,
bezpiecznego i radosnego rozwoju wychowanków
- wdrażanie postaw prozdrowotnych we wszystkich przejawach życia rodzinnego
- pielęgnowanie cech indywidualnych każdego dziecka
- przygotowanie dzieci do nabycia umiejętności życiowych
- przygotowanie naszych wychowanków do osiągnięcia sukcesów w szkole

Nasze przedszkole ma dużą zaletę  JEST BEZPŁATNE!

Główny obiekt przedszkola to budynek wolnostojący, który położony jest w pięknej okolicy nad jeziorem z dala od hałasu i ulicznego gwaru. W przedszkolu znajdują się: szatnia dziecięca, sala
zabaw, stołówka oraz sanitariaty.
Przedszkole posiada przestronną i słoneczną dużą salę, która pozwala na dobrą realizację zadań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych. W przedszkolu dla dzieci przyrządzane są wartościowe i urozmaicone posiłki. Cykl żywienia dostosowany jest do wieku i potrzeb dzieci. Na terenie przedszkola znajduje się plac zabaw otoczony zielenią. Jest to doskonałe miejsce zarówno do działań zorganizowanych, jak i do swobodnych zabaw. Dzieci chętnie korzystają z zabaw na świeżym powietrzu, co sprzyja wyzwalaniu ich wielokierunkowej aktywności.


Zajęcia dodatkowe w przedszkolu
Przedszkole proponuje oprócz planowanych zajęć realizowanych zgodnie z planami dydaktycznymi nauczycieli
także zajęcia dodatkowe, między innymi:
-zajęcia rytmiczne
-zajęcia logopedyczne
-zajęcia umuzykalniające
-zajęcia językowe

Dzień przedszkolaka:
schodzenie się dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, ruchowe i dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, indywidualna praca wyrównawcza, gry, zajęcia przy stolikach w małych zespołach, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe ze śpiewem
czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania
śniadanie
czynności higienicznepo śniadaniu- mycie zębów
czas z bajką, legendą, opowiadaniem
zajęcia edukacyjne z całą grupą, organizowane przez nauczyciela, wspomagające rozwój dzieci w sferze poznawczej, językowej, matematycznej, ruchowej, muzycznej i plastycznej
II śniadanie
zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery
przygotowanie do obiadu
ciepły posiłek obiadowy
zajęcia dodatkowe, zabawy w kącikach zainteresowań

Pracownicy przedszkola
to nauczyciele z dużym doświadczeniem
chętnie pracujący z dziećmi
oraz pracownik socjalny do pomocy

Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę
Logopedyczną

Program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego   
Grupa MAC S.A. 2018   Kwaśniewska M.,Lendzion J., Żaba-Żabińska W
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego